Dé loopbaancoach voor de brandweer.

Loopbaanplan volgens CAR-UWO

Loopbaanplan volgens CAR-UWO

In de CAR-UWO staat dat de medewerker in het eerste dienstjaar samen met zijn werkgever een loopbaanplan vaststelt. Het plan is gericht op de tweede loopbaan. Er staat dus in wat werkgever en medewerker moeten doen om een tweede loopbaan na twintig jaar mogelijk te maken. Het loopbaanplan wordt iedere drie jaar opnieuw besproken en eventueel bijgesteld. Heb jij al een plan voor jouw loopbaan?

Nut van een plan voor jouw loopbaan

Het voordeel van het maken van een loopbaanplan is het nadenken over wat je nodig hebt als medewerker om een volgende stap te kunnen maken in je loopbaan. Je denkt er niet alleen over na, je bespreekt het ook met je leidinggevende of coach en legt zaken vast. Dit geeft voor alle partijen houvast in het proces.

In het eerste dienstjaar hoef je natuurlijk nog geen concreet plan te hebben voor je tweede loopbaan, al is het goed om er vanaf het begin over in gesprek te zijn. Veel veiligheidsregio’s hebben ingesteld dat minimaal de eerste tien jaar worden geïnvesteerd in het vakmanschap van de operationele dienst. De oriëntatie op de tweede loopbaan start dan vaak vanaf het tiende of vijftiende jaar. Het maken van een loopbaanplan is dan echt essentieel.

Inhoud loopbaanplan

In het plan kunnen de volgende onderwerpen worden opgenomen:

  • Wie is het aanspreekpunt binnen de organisatie?
  • Beroep of richting voor de tweede loopbaan.
  • Opleidingsvorm of instituut (veelal mbo).
  • Kosten.
  • Start- en einddatum van activiteit en/of scholing.
  • Te maken voortgang binnen activiteit of scholing.
  • Minimaal te behalen resultaten.
  • Planning vervolgafspraken.
  • Omstandigheden waaronder de opleiding of activiteit kan worden onderbroken of gestopt.
  • Eventuele andere onderwerpen nodig voor een goede uitvoering van de gemaakte afspraken.

Bron: CAR-UWO artikel 9a

Vind je het lastig wat je zou moeten opnemen in je loopbaanplan? Dan kan loopbaancoaching jou mogelijk meer duidelijkheid geven of neem contact met mij op voor meer informatie.