Home

De functie van brandweerman of-vrouw kan je niet tot aan je pensioen uitoefenen. Ontzettend jammer, maar het is daar fysiek te zwaar voor. Hoe zorg jij dat je goed voorbereid bent op nieuwe stappen in je loopbaan? Om je bewust te maken van de noodzaak en je op weg te helpen met de stappen die je kunt zetten heb ik deze site opgezet.

Pak zelf de regie en kom in actie. Denk na over je loopbaan.

Duurzame inzetbaarheid bij de brandweer

Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van organisatie en medewerker. De organisatie ontwikkelt beleid en zoekt mogelijkheden om  de medewerker zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn duurzame inzetbaarheid. Als medewerker neem zelf je verantwoordelijkheid en bekijkt de mogelijkheden die er voor jou zijn. Zo kan je tijdig stappen in je loopbaan zetten.

Ik help organisaties en medewerkers na te denken over welke stappen nodig zijn om duurzaam inzetbaar te blijven. Dat doe ik door mee te denken op organisatieniveau, maar ook door middel van interactieve training en persoonlijke coaching in heldere taal.

Voor medewerkers

Bezwarende functie

Werken als brandweerman/-vrouw (in de operationele dienst) is een bezwarende functie. De functie moet dan wel voldoen aan een aantal eisen. Daarom is destijds afgesproken dat alle brandweermensen die na 2006 zijn aangenomen, moeten werken aan hun tweede loopbaan. Dit is ingesteld ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid.

Werken in de operationele dienst is niet vol te houden tot aan de pensioenleeftijd. Ergens gedurende de loopbaan zal de brandweerman-/vrouw moeten overstappen naar een andere functie in de eigen organisatie of extern. Hiervoor is het belangrijk tijdig te beginnen met het werken aan je loopbaanplan.

Duurzame inzetbaarheid

Het is van belang dat je gezond je pensioenleeftijd haalt. Op dit moment is de pensioenleeftijd 67 jaar en 3 maanden, maar reken erop dat dit de komende jaren zal opschuiven. Zowel jij als de organisatie hebben een verantwoordelijkheid in het nadenken over hoe jij je pensioenleeftijd gezond behaalt. Eerder stoppen met werken zit er niet meer in, tenzij jij daar zelf voor spaart.

Mogelijk heb je al gehoord over duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid gaat over een werkend leven lang vitaal, competent en productief zijn. Dat gaat niet vanzelf. Daar moeten organisatie en medewerker over nadenken. Hoe zorg je ervoor dat jij tot aan je pensioenleeftijd vitaal, competent en productief bent?

Tweede loopbaan

Bij de brandweer wordt gesproken over een tweede loopbaan, na 20 jaar in de operationele dienst ga je een andere functie vervullen. Dit kan zowel binnen als buiten de organisatie zijn. Maar hou er rekening mee dat er binnen de organisatie niet voldoende functies zijn om iedereen te herplaatsen. 

Alle medewerkers die op of na 1 januari 2006 in een bezwarende functie zijn begonnen, vallen onder het tweede loopbaanbeleid. Dit beleid is afgesproken tussen de werkgevers en bonden en vastgelegd in de CAR-UWO. Het uitgangspunt is dat medewerkers samen met de werkgever werken met een loopbaanplan naar een tweede loopbaan (na maximaal twintig jaar). De verschillende brandweerorganisaties hebben verschillend beleid en regels omtrent de tweede loopbaan. Maar hoe dan ook, als medewerker moet je zelf ook werken aan het vervolg van je loopbaan.

Meer informatie over loopbaanbeleid voor bezwarende jaren kun je hier lezen.

In het tweede loopbaanbeleid hebben medewerker en organisatie samen de verantwoordelijkheid om te werken aan een tweede loopbaan, een vervolgstap na de functie in de operationele dienst. Het maken van een loopbaanplan is hier onderdeel van.

Pak zelf het stuur van je loopbaan

Loopbaanplan

In de CAR-UWO staat dat de medewerker in het eerste dienstjaar samen met zijn werkgever een loopbaanplan vaststelt. Het loopbaanplan is gericht op de tweede loopbaan. Er staat dus in wat werkgever en medewerker moeten doen om een tweede loopbaan na twintig jaar mogelijk te maken. Het loopbaanplan wordt iedere drie jaar opnieuw besproken en eventueel bijgesteld. Heb jij al een loopbaanplan?

Inhoud loopbaanplan

  • Wie is het aanspreekpunt binnen de organisatie?
  • Beroep of richting voor de tweede loopbaan.
  • Opleidingsvorm of instituut (veelal mbo).
  • Kosten.
  • Start- en einddatum van activiteit en/of scholing.
  • Te maken voortgang binnen activiteit of scholing.
  • Minimaal te behalen resultaten.
  • Planning vervolgafspraken.
  • Omstandigheden waaronder de opleiding of activiteit kan worden onderbroken of gestopt.
  • Eventuele andere onderwerpen nodig voor een goede uitvoering van de gemaakte afspraken.

Bron: https://car-uwo.nl/onderwerpenindex/beroepspersoneel-brandweer-en-ambulance/loopbaanbeleid-voor-bezwarende-functie-0

Aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt

Weet jij welke nieuwe stap jij wilt zetten na de operationele dienst? Hoe kom jij daar?

Op het moment dat jij een overstap maakt vanuit de operationele dienst naar een andere functie wil je graag worden aangenomen voor de functie waarop jij solliciteert. Hoe zorg jij ervoor dat jij de meest aantrekkelijke sollicitant bent? Heb je de juiste opleidingen? Heb je al ervaring?

Dit zijn geen last-minute zaken, het is goed je daar al eerder op voor te bereiden. Het volgen van een opleiding kost tijd, het opdoen van ervaring ook.

Loopbaancoach

Ik help organisaties en medewerkers na te denken over welke stappen nodig zijn om duurzaam inzetbaar te blijven. Dat doe ik door mee te denken op organisatieniveau, maar ook door middel van interactieve training en persoonlijke coaching in heldere taal. Ik wil dat brandweermensen tot aan hun pensioenleeftijd werken met plezier.

Brandweer loopbaancoach

Ik ben Mariska Hidding, 20 jaar geleden als vrijwilliger begonnen bij de brandweer en vervolgens diverse functies vervuld bij de brandweer. Het raakt me wanneer mensen veranderingen als bedreiging zien en niet weten hoe ze zelf de regie kunnen pakken. Medewerkers die als het ware stil in een hoekje gaan zitten en hopen dat de verandering wel overwaait.

Als loopbaancoach hou ik van korte en krachtige acties. Ik kijk naar de positieve kant en werk met de deelnemer naar een oplossing, zodat de deelnemer (weer) met plezier naar het werk kan gaan. Natuurlijk heb ik een coachopleiding gedaan, ik weet graag waar ik het over heb, dus zorg ook dat ik op de hoogte ben van de nieuwe ontwikkelingen in mijn vakgebied. Ik ben NOLOC  erkend loopbaanprofessional. Dit is een beschermde titel, via toetsing en een beroepsregister zorgt Noloc voor meer betrouwbaarheid en professionaliteit.

Brandweer loopbaan

Qua loopbanen bij de brandweer zal er zeker nog veel gaan veranderen, maar een pot geld waardoor medewerkers eerder kunnen stoppen verwacht ik niet. Tijd dus om in actie te komen en aan de slag te gaan met je loopbaan.

Ik help de medewerker na te denken over welke stappen nodig zijn om duurzaam inzetbaar te blijven. Dat kan door individuele gesprekken, maar ook door workshops of trainingen.

Met 20 jaar ervaring in de brandweerwereld, weet ik wat er leeft en hoe de cultuur in elkaar zit.

Contactgegevens

Wil je weten wat ik voor jou of je organisatie kan betekenen? Stuur me een e-mail en ik neem snel contact met je op. Natuurlijk mag je ook bellen of e-mailen voor een gratis kennismakingsgesprek. Laat in je berichtje even weten wanneer ik het beste contact met je kan opnemen?

e-mail: info@mefactor.nl 

telefoon: 06-22 47 39 86 (ik ben het beste te bereiken per e-mail)

Bezoekadres op afspraak
Vlietweg 15
2266 KA Leidschendam