Dé loopbaancoach voor de brandweer.

Skills op de werkvloer, wat betekent dat voor jou?

Skills op de werkvloer, wat betekent dat voor jou?

De afgelopen maanden wordt er steeds meer gesproken over skills op de arbeidsmarkt. Ik ben heel enthousiast over deze ontwikkeling en vertel je in deze blog graag meer over wat dat voor jou kan betekenen.

Mede door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt door Corona is het de werkgevers en werkgeversorganisaties duidelijk dat het zo kan dat de mensen die in de ene sector hun baan verliezen heel waardevol zijn voor een andere sector. Zo is het voorbeeld van stewardessen die de overstap maakten naar de zorg heel aansprekend. Veel kennis, vaardigheden en soft skills zijn in beide vakgebieden belangrijk. 

Wat zijn skills?

Skills is de verzameling van alle kennis en vaardigheden die mensen in hun leven verwerven.

Skills bestaan uit drie elementen: 

1. Kennis (hard skills) – wat ken ik of wat weet ik?

2. Vaardigheden – wat kan ik?

3. Soft skills – wie ben ik?

Een voorbeeld van kennis is bijvoorbeeld de kennis die je hebt over jouw vakgebied, maar bijvoorbeeld ook computerkennis. Je weet bijvoorbeeld hoe Excel of Word werkt. 

Bij vaardigheden gaat het er dan over of je je kennis ook kan toepassen. Dus dat je niet alleen de theorie kent, maar ook weet hoe je het in de praktijk moet doen.

Een soft skill is een gewoonte of persoonlijke eigenschap die onderdeel uitmaakt en invloed uitoefent op je persoonlijkheid en werkethiek.

Het mooie van skills vind ik dat deze drie elementen bij elkaar komen, het is allemaal belangrijk voor een functie. 

Voordelen van skills

Wanneer alle sectoren met skills gaan werken, betekent dat dat het gemakkelijker wordt om over te stappen van de ene sector naar de andere. Maar ook loopbaanpaden, scholings- en ontwikkelroutes kunnen meer op maat worden gemaakt. Dat zorgt dat de bij- of omscholing efficiënter wordt in kosten en tijd. Immers als je al bepaalde skills of vaardigheden in je bezit hebt, hoef je daar niet meer in opgeleid te worden. 

Skills – nog een weg te gaan

Op dit moment zijn vele organisaties en sectoren bezig om een overzicht van skills te maken, die alle sectoren kunnen en gaan gebruiken. Pas wanneer alle sectoren dezelfde termen gebruiken, kan er uitgewisseld worden. Ook moet er nog draagvlak komen bij werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen. Iedereen moet er dan mee leren werken. 

Skillspaspoort 

Het zou geweldig zijn als werknemers hun ontwikkelde kennis, vaardigheden en competenties (skills) zichtbaar kunnen maken en kunnen meenemen gedurende de loopbaan, nu en in de toekomst. Bijvoorbeeld met een skillspaspoort, die door alle sectoren wordt herkend. 

Als werkgevers dit ook erkennen en herkennen, kunnen vaardigheden en competenties beter worden betrokken bij matching op de arbeidsmarkt en bij het kiezen van de juiste scholing en ontwikkeling.

Skills dasboard

In 2021 lanceerde het UWV hun gloednieuwe Skills Dashboard. De tool moet mobiliteit op de arbeidsmarkt eenvoudiger maken, omdat een loopbaanprofessional ermee zijn cliënten in één oogopslag in nieuwe sectoren kan matchen. In het Skills Dasboard kan je in één oogopslag zien welke skills en taken voor welke beroepen nodig zijn, het wordt steeds verder uitgebreid. Het is nu nog slechts te gebruiken voor een aantal functies, maar het is een mooi begin. 

Met de nieuwe tool wordt het voor loopbaanprofessionals makkelijker om deelnemers op vacatures te matchen. Het Dashboard maakt namelijk inzichtelijk welke skills ze in hun vorige werk uitoefenden, en in welke andere sectoren ze die vaardigheden nog meer kunnen inzetten.Het skills dasboard kan je hier bekijken.

Hoe verder?

Zoals ik al zei, er wordt volop gewerkt aan eenduidigheid over skills. Ik volg het op de voet, zodat ik mijn deelnemers hier optimaal in kan ondersteunen. 

Het skills dasboard kan je helpen om inzichtelijk te maken welke taken en soft skills nodig zijn bij een functie die je interesse heeft. Dat helpt je om inzichtelijk te maken op de cv welke taken en soft skills je al beheerst. Dat maakt jou aantrekkelijker voor de nieuwe werkgever. 

Je kan het zelf doen, maar natuurlijk help ik je graag hiermee in een loopbaantraject