Dé loopbaancoach voor de brandweer.

Duurzaam inzetbaar – de voordelen voor een organisatie

duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar – de voordelen voor een organisatie

Wil jij als organisatie of als hr-adviseur de voordelen weten van medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn? Want niet alleen organisaties hebben hier baat bij, ook medewerkers hebben baat bij duurzame inzetbaarheid. In dit artikel ga ik hier dieper op in. Ik heb het o.a. over hoe je bepaalt of een medewerker duurzaam inzetbaar is, waarom investeren in duurzame inzetbaarheid belangrijk is en wat de voordelen zijn op de zowel korte als lange termijn.

Hoe bepaal je of een medewerker duurzaam inzetbaar is?

Duurzaam inzetbaar zijn gaat over een werkend leven lang vitaal, competent en productief te zijn. Duurzame inzetbaarheid is te verdelen in drie elementen: employability, werkvermogen en vitaliteit. Hieronder leg ik de termen in het kort uit.

Employability – hoe aantrekkelijk is een medewerker op de arbeidsmarkt

Dit gaat over het aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt. Is een medewerker voldoende aantrekkelijk om, wanneer nodig, een nieuwe baan te kunnen vinden? Daarvoor is bijvoorbeeld een leven lang ontwikkelen en regelmatig van baan of functie veranderen van belang.

Werkvermogen – hoe gezond is een medewerker

Dit is gekoppeld aan de gezondheid van de medewerker. De mate waarin de medewerker lichamelijk én geestelijk in staat is het werk uit te voeren. Het wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten.

Vitaliteit – hoe fit en vitaal is een medewerker

Dit verwijst naar de beschikbaarheid van energie, maar ook naar de bereidheid om energie in het werk te stoppen. Vitaliteit omvat de elementen:

 • Energie – zich energiek voelen.
 • Motivatie – doelen stellen in het leven en moeite te doen om deze te behalen.
 • Veerkracht – het vermogen om met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan

De voordelen van investeren in duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare medewerkers ontstaan niet vanzelf. Daar moeten organisaties en medewerkers over na denken. Het investeren in duurzame inzetbaarheid heeft meerdere voordelen voor de organisatie en voor de individuele medewerker. Hieronder benoem ik de voordelen voor de organisatie.

Investeren in duurzame inzetbaarheid levert de organisatie o.a. het volgende op:

 • Betrokken en gemotiveerde medewerkers;
 • Flexibele medewerkers, die kunnen omgaan met veranderende omstandigheden;
 • Hogere werknemerstevredenheid, lagere verzuimcijfers;
 • Concurrentie- en imagovoordeel;
 • Medewerkers die beter om kunnen gaan met veranderende omstandigheden

Waarom zijn gemotiveerde medewerkers zo belangrijk?

Gemotiveerde en competente medewerkers, een goede sfeer in de organisatie, weinig verzuim. Medewerkers die langer door kunnen en willen werken zorgen voor ‘rust in de organisatie’ en voor minder vacatures. Dat klinkt toch goed?

 • Optimaal benutten van het aanwezige talent in de organisatie.
 • Betrokken en gemotiveerde medewerkers
 • Medewerkers blijven productief, betrokken en gemotiveerd en gezond aan het werk tot de pensioenleeftijd
 • Zijn aantrekkelijk op de arbeidsmarkt
 • Kunnen beter omgaan met veranderende omstandigheden

Wat zijn de voordelen van duurzaam inzetbaar zijn op korte termijn?

Wanneer jouw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn heeft dat uiteraard positieve gevolgen op de korte termijn. Zo zijn ze meer betrokken bij de organisatie, voelen ze zich fitter en vitaler en zijn ze breder opgeleid. Dit is niet alleen voor de medewerker gunstig maar ook voor organisaties. Tevreden en vitalere werknemers, meer werkplezier, minder verzuim, meer innovatie, lagere instroom in de WIA en een grotere arbeidsproductiviteit.

Wat zijn de voordelen van duurzaam inzetbaar zijn op lange termijn?

Het voordeel op de lange termijn is dat er minder (langdurig) uitval van medewerkers is. De verzuimcijfers gaan omlaag en de productiviteit gaat omhoog. Door te investeren in duurzame inzetbaarheid creëer je gezonde, flexibele en betrokken medewerkers. Zij leveren zowel binnen als buiten de huidige organisatie hun bijdrage aan de maatschappij. Maar dit is allesbehalve een luxe. Het is de kunst de juiste balans te vinden tussen het werk aan de ene kant en de gezondheid, competentie en motivatie van de medewerker aan de andere kant.

Ik denk graag mee hoe jullie duurzame inzetbaarheid kunnen implementeren in jullie organisatie. Daarvoor heb ik de ‘Zes stappen methode’ ontwikkeld. Wil je meer weten? Stuur me een berichtje.

Sorry, the comment form is closed at this time.