Dé loopbaancoach voor de brandweer.

21st century skills – Vaardigheden voor de toekomst

brandweerorganisaties

21st century skills – Vaardigheden voor de toekomst

De veranderingen in de wereld en op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat de werknemer van de toekomst over andere kwaliteiten moeten beschikken om goed te kunnen functioneren en succesvol te zijn. Deze vaardigheden worden de 21e-eeuwse vaardigheden genoemd. Deze vaardigheden zijn nodig om te kunnen functioneren in en een bijdrage te kunnen leveren aan de huidige en toekomstige kennissamenleving.

De 21ste-eeuwse vaardigheden gaan over digitale vaardigheden, maar ook over sociale vaardigheden. Het gaat dan om de volgende vaardigheden: probleemoplossend vermogen, mondelinge communicatie, schriftelijke vaardigheden, timemanagement en persoonlijk leiderschap.

De vaardigheden zijn onder te verdelen in

 • Digitale vaardigheden (in de breedste zin van het woord)
  • Het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;
  • Het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen zoals tekstverwerkers, spreadsheetprogrmma’s en presentatiesoftware;
  • Het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten;
  • Het kunnen werken met internet;
  • Problemen kunnen aanpakken via computational thinking.
 • Denkvermogen
  • situaties kunnen inschatten;
  • je mening op een juiste manier kunnen geven;
  • en een oplossing verzinnen.
 • Intrapersoonlijke vaardigheden
  • zelf verantwoordelijkheid nemen;
  • jezelf passen aan nieuwe omstandigheden.
 • Interpersoonlijke vaardigheden
  • omgaan met andere mensen, denkwijzen en culturen.

De 21st century skills zijn vaardigheden die de werkende mens nodig heeft om goed te functioneren in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Deze vaardigheden leer je niet in een korte training, maar ontwikkel je door te doen en te ervaren.

Het is dus belangrijk dat de medewerker blijft nadenken over zijn of haar eigen (loopbaan)ontwikkeling en inzetbaarheid. Het is voor medewerkers goed om zichzelf deze vragen te stellen: “welke kennis en vaardigheden heb ik nu en in de toekomst nodig om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt?” en “Hoe kan ik deze vaardigheden eventueel verder ontwikkelen?”.

Hoe ga je als organisatie om met 21st century skills?

Het is onvermijdbaar dat de organisatie nadenkt hoe medewerkers mee te nemen in de 21st century skills, als onderdeel van hun duurzame inzetbaarheid. Leren is een echte noodzaak om duurzaam inzetbaar te blijven.

Er zijn inmiddels diverse aanbieders van het online leren, waardoor medewerkers gemakkelijk via e-learning diverse vaardigheden leren of kennis op doen. Het simpel inrichten van een eigen academie met deze online mogelijkheden zorgt er echter niet voor dat medewerkers hier massaal gebruik van maken. De organisatie moet wel nadenken over hoe ze dit kunnen stimuleren.

Leren hoeft niet alleen door het volgen van cursussen of trainingen. Leren kan op zoveel verschillende manieren, bijvoorbeeld door nieuwe taken op de werkplek uit te voeren. Ik ben benieuwd hoe jullie dit als organisatie al oppakken.

Ontwikkeling bijhouden

Als loopbaancoach moet ik voor mijn certificering, die ik elke drie jaar moet verlengen, permanent aantoonbaar aan mijn ontwikkeling werken. Om me te laten herregistreren dien ik aan te tonen dat ik me met regelmaat blijf ontwikkelen in mijn vak door middel van vakliteratuur, opleiding en training, systematische reflectie, et cetera. Voor mij iets vanzelfsprekends, maar dat geldt niet voor iedere medewerker. Een dergelijk systeem van Permanente Educatie (PE-punten) zou ik me voor kunnen stellen voor alle functies in jullie organisatie, niet alleen voor de huidige functies maar ook voor algemene ontwikkeling in de 21 eeuwse vaardigheden.

Wil je hier meer over weten of hier met mij over sparren? Neem dan contact met mij op of mail naar info@mefactor.nl.

Bron: Kennisnet

Bron: Tijdens de afgelopen conferentie Unleash over de toekomst van werk in de RAI, presenteerde Jason Corsello, Managing Partner bij Acadian Ventures, de zeven belangrijkste werktrends voor 2019.

Sorry, the comment form is closed at this time.