Dé loopbaancoach voor de brandweer.

Kennisbank brandweer loopbaan

Lees in de kennisbank over alle aspecten van loopbaancoaching bij de brandweer.

Brandweer loopbaancoaching

Kennisbank

Deze kennisbank voor loopbaancoaching bij de brandweer zit boordevol achtergrondinformatie over alle aspecten van de tweede loopbaan en loopbaancoaching algemeen. Dit is met name basiskennis en uitleg over alle begrippen. Naast deze kennisbank vind je meer informatie in de loopbaanberichten of in de podcasts.

2e loopbaan

Bij de brandweer wordt de loopbaan na de repressieve functie de 2e loopbaan genoemd. Eigenlijk best bijzonder, want het is gewoon het vervolg van je loopbaan. Het kan heel goed je derde loopbaanstap zijn.

Bezwarende functie

Een functie bij de brandweer is bezwarend wanneer het een hoge belasting heeft en aan onderstaande drie eisen voldoet: door het frequent draaien van piket of het werken in roosterdiensten en deelname aan daaruit voortvloeiende werkzaamheden met als gevolg een verhoogde kans op gezondheidsklachten.

https://brandweer-loopbaan.nl/bezwarende-functie-brandweer/

 

Brandweerkamer

De Brandweerkamer is in 2014 opgericht binnen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). In de Brandweerkamer zetten 25 bestuurlijke vertegenwoordigers van de 25 Veiligheidsregio’s en twee adviseurs zich in voor goed werkgeverschap voor zowel de beroeps als de vrijwilligers bij de brandweer. Deze afspraken worden vastgelegd in aparte hoofdstukken in de CAR-UWO.

De WVSW nam per 1 januari 2022 het werk van de Brandweerkamer van de VNG over.

Brandweerloopbaancoach

Als Register Loopbaanprofessional en met ruime ervaring bij de brandweer durf ik mezelf de brandweerloopbaancoach van Nederland te noemen. Gestart als vrijwillig brandweervrouw, vervolgens heb ik diverse functies vervuld bij de brandweer in verschillende veiligheidsregio’s. Ook heb ik diverse coachopleidingen gedaan en volg ik nog jaarlijks bijscholing. Ik ben Register Loopbaanprofessional.

Het keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL) is de beroepserkenning die kan worden toegekend aan loopbaanprofessionals die aantoonbaar vakbekwaam zijn. Beschikken over hbo niveau en hebben tenminste 1.200 uur specifieke beroepservaring als loopbaanprofessional. De erkenning wordt toegekend na toetsing aan de hand van het toetsingskader loopbaanprofessional. Daarnaast toetst de Noloc hun leden iedere 3 jaar op criteria als vakbekwaamheid en deskundigheidsbevordering. Daarnaast onderschrijven alle leden de Noloc gedragscode.

CAO Veiligheidsregio’s

De WVSV maakt namens haar leden afspraken met de vakcentrales over collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Veiligheidsregio’s. Deze afspraken worden vastgelegd in de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s. De actuele versie van deze regeling vindt u op deze site.

 

CAR UWO

De CAR UWO was voorheen voor medewerkers van gemeenten en veiligheidsregio’s. Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) hebben de gemeenten een nieuwe CAO; de Cao gemeenten. De brandweer is op 1 januari 2020 niet meegegaan naar de genormaliseerde Cao gemeenten. De CAR UWO gold tot 1 januari 2022 voor de medewerkers van de Veiligheidsregio’s.

Curriculum Vitae (cv)

Bij sollicitaties wordt het cv nog steeds veel gevraagd. In je curriculum vitae (cv) geef je een beknopt overzicht van de opleidingen en werkervaring die je hebt. Ook een persoonlijk profiel en je persoonlijke contactgegevens staan hierop. Natuurlijk geeft het ook weer welke werkervaring en opleidingen je hebt gedaan.

Bekijk hier alvast de eerste 20 tips voor je cv:

https://brandweer-loopbaan.nl/twintig-tips-voor-het-schrijven-van-je-cv/

Detachering

Een detachering is een juridische constructie, waarbij je als medewerker tijdelijk wordt uitgeleend aan een andere organisatie als maatwerkoplossing voor een specifieke situatie. Formeel blijf je in dienst bij de uitlenende organisatie. Gedurende de detachering vergoedt de ontvangende organisatie de loonkosten aan de uitlenende werkgever. Een detachering kan een goede manier zijn om tijdelijk werkervaring in een andere organisatie op te doen, zonder dat je contract verandert.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin je je huidige en toekomstige werk kan en wil blijven uitvoeren. Het is belangrijk dat je gezond, vitaal en met werkplezier je pensioenleeftijd haalt.

https://brandweer-loopbaan.nl/duurzame-inzetbaarheid-waarom-zou-ik/

https://brandweer-loopbaan.nl/duurzame-inzetbaarheid-onzin-of-toch-niet/

Employability

Employability gaat over het aantrekkelijk zijn en blijven op de arbeidsmarkt.

https://brandweer-loopbaan.nl/employability/

EVC-traject

Een EVC wordt ingezet voor het verkorten van je opleiding. Dus wanneer je bijvoorbeeld een MBO-4 diploma wilt behalen, maar al jaren ervaring in dat vakgebied hebt, dan kan je met een EVC traject je opleiding verkorten. https://brandweer-loopbaan.nl/een-evc-traject-wat-is-dat/

Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO)

Tot 2006 kreeg een beroeps brandweerman het functioneel leeftijdsontslag (FLO), waarbij hij zijn 55e jaar kon stoppen met werken.

FLO-overgangsrecht

Voor de brandweermensen die voor 2006 in dienst zijn gekomen, maar niet meer onder de FLO-regeling vallen, hebben te maken met het FLO-overgangsrecht.

https://vng.nl/publicaties/handboek-flo-overgangsrecht

Handreiking tweede loopbaanbeleid

In de handreiking tweede loopbaanbeleid (2009) staan de uitkomsten van het project ‘Ontwikkeling Landelijk Model 2e Loopbaanbeleid Brandweer’. Een project dat geïnitieerd is door het A&O fonds Gemeenten. Het doel van dit project was brandweerkorpsen en hun medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van een loopbaanbeleid, plus het bijdragen aan meer uniformiteit op dit beleidsterrein binnen de brandweersector.

Op basis van ervaringen bij zes landelijke pilotkorpsen is een Model 2e Loopbaanbeleid uitgewerkt en binnen die korpsen geïmplementeerd. Die ervaringen hebben tevens geleid tot een handreiking voor de landelijke brandweer met daarin niet alleen opgenomen het basismodel, maar ook aanbevelingen hoe een dergelijk model en het daarbij behorende beleid binnen de organisatie te ontwikkelen en implementeren.

LOAV

Het LOAV is het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s, het overleg tussen de WVSV en de vakbonden (FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC).

Het LOAV fungeert als opvolger van wat voorheen het LOGA en LOBA waren (het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden respectievelijk het Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden).

Loopbaanadvies

Als medewerker van de veiligheidsregio heb je na elke periode van drie jaar recht op loopbaanadvies door een interne of externe deskundige.⁠ Dit staat in de CAR-UWO artikel 17:5 van de CAO Veiligheidsregio’s

Loopbaanbeleid

Elke veiligheidsregio stelt zijn eigen loopbaanbeleid op. Vraag hiernaar bij de afdeling HRM, zij informeren je over welke afspraken er in jullie regio zijn gemaakt rondom loopbaanbeleid algemeen en specifiek loopbaanbeleid voor de tweede loopbaan.

Loopbaanbeleid bezwarende functies

Sommige functies zijn fysiek en psychisch te zwaar om een heel leven te kunnen volhouden (ambulance, brandweer). Tot 2006 was er voor deze functies het functioneel leeftijdsontslag (FLO). Sinds 2006 gelden andere afspraken: het loopbaanbeleid voor bezwarende functies.

Het loopbaanbeleid voor bezwarende functies geldt voor medewerkers die na 1 januari 2006 in dienst zijn getreden.

Loopbaancoach

Iedereen mag zich loopbaancoach noemen. Het is daarom extra belangrijk goed op te letten door wie je je laat begeleiden. Noloc is de beroepsvereniging voor loopbaancoaches, zij zet zich in voor deskundige, kwalitatief hoogwaardige loopbaanprofessionals. Daarom heeft Noloc beroepserkenning ingesteld. Het keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL) is de beroepserkenning die kan worden toegekend aan loopbaanprofessionals die aantoonbaar vakbekwaam zijn. Een Noloc erkend loopbaanprofessional geeft dus al houvast.

Daarnaast is de klik belangrijk tussen jou en de coach. Wil jij met deze coach het traject aan gaan? Kent de coach jouw (nieuwe) werkveld?

Sommige veiligheidsregio’s hebben een interne coach, andere regio’s huren een externe coach in. Informeer in jouw organisatie wat de mogelijkheden zijn. Wanneer je een grote voorkeur hebt voor een specifieke loopbaancoach kan dat vaak worden geregeld.

Loopbaancoaching

Loop je vast in je werk? Ben je op zoek naar meer uitdaging op je werk? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een mogelijke carrièreswitch of ben je op zoek naar een nieuwe baan? In al deze gevallen kan loopbaancoaching jou op weg helpen.

Neem gerust contact op om eens te bespreken waar ik je mee kan helpen.

Loopbaangesprek

Het loopbaangesprek gaat over de ideeën over je loopbaan voor de nabije toekomst (tussen nu en de komende drie tot vijf jaar). Een loopbaangesprek kan je hebben met je leidinggevende, HR-adviseur of een loopbaancoach. Kies waar jij je het prettigst bij voelt.

Loopbaanmogelijkheden

Er zijn veel verschillende loopbaanmogelijkheden na de repressieve dienst. Dit is afhankelijk van jouw interesses en vaardigheden. Het is goed je te oriënteren door bijvoorbeeld met anderen die dit werk doen al in gesprek te gaan.

De vaardigheden van jou als brandweermens komen ook goed van pas in een baan waar je mogelijk nog niet aan hebt gedacht. Om hierbij te helpen geef ik je hiermee voorbeelden van overstapberoepen. Het zijn overstappen die mensen de afgelopen jaren hebben gemaakt en op dit moment betere baankansen bieden. Ze zijn bedoeld ter inspiratie en geven geen volledig beeld van alle mogelijke overstappen. https://brandweer-loopbaan.nl/overstap-beroepen-brandweer/

Soms vinden mensen het heel lastig om te bedenken wat de loopbaanmogelijkheden zijn, dan is het verstandig om samen met een loopbaancoach te onderzoeken welke functies bij jou passen. Neem gerust contact op als je benieuwd ben hoe ik jou kan helpen.

Loopbaanontwikkeling

De manier waarop je loopbaan zich ontwikkelt. Daar heb jij zelf invloed op, maar ook de organisatie kan je daarin beïnvloeden. Welke kansen zie en pak jij om jouw loopbaan te ontwikkelen?

De CAO bevat bepalingen over recht op loopbaanontwikkeling. Zie hoofdstuk 17 van de CAO Veiligheidsregio’s.

Loopbaanplanning

Bij loopbaanplanning neem je je loopbaan onder de loep. Je bekijkt hoe je jouw loopbaan richting kan geven en organiseren. Samen met je werkgever of loopbaancoach kijk je naar jouw talenten, jouw wensen en de mogelijkheden. Hierdoor krijg je inzicht in:

 • je huidige functioneren
 • de keuze van de volgende stap in je loopbaan
 • de mogelijkheden om (verder) te leren en ontwikkelen

Met deze informatie kan jij een toekomstbestendig loopbaanplan maken.

Onregelmatigheidstoeslag

Deze toeslag ontvang je omdat je onregelmatig werkt. Belangrijk is het om je te realiseren dat de onregelmatigheidstoeslag een fijne aanvulling op je salaris is, maar op het moment dat je ander werk gaat doen heb je geen recht meer op deze toeslag. Hou hiermee dus rekening met je uitgavenpatroon, zoals bijvoorbeeld bij het afsluiten van je hypotheek. Zodra je de operationele dienst verlaat, vervalt dit deel van je inkomen. Mogelijk ga je op zoek naar een andere functie met een onregelmatigheidstoeslag.

Nevenfunctie

Een nevenfunctie of bijberoep is een activiteit die iemand naast zijn of haar hoofdberoep uitoefent. Een nevenfunctie vraagt doorgaans een tijdsbesteding van enkele dagen per jaar tot een dag per week.

Loopbaantraject

Het loopbaantraject is bedoeld om jou inzichten te geven over je werk. Een loopbaantraject bestaat uit meerdere gesprekken, zodat jij inzicht krijgt in jouw wensen en mogelijkheden voor een volgende functie. https://brandweer-loopbaan.nl/brandweer-loopbaancoaching/

Bij coaching geldt altijd: Jouw inzet bepaalt het resultaat!

Loopbaanplan

In je loopbaanplan beschrijf je wat jij en de organisatie gaan doen om een loopbaanstap na maximaal twintig te kunnen maken. In de CAR UWO staat dat het loopbaanplan iedere drie jaar opnieuw wordt besproken en aangepast als het nodig is.

https://brandweer-loopbaan.nl/loopbaanplan-brandweer-tips-schrijven/

https://brandweer-loopbaan.nl/loopbaan/

https://brandweer-loopbaan.nl/loopbaanplan-volgens-car-uwo/

Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

In Artikel 17:4 van de CAR-UWO staat het Persoonlijk Ontwikkelingsplan beschreven.

Artikel 17:4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan

 1. Naast de afspraken over het individueel loopbaanbudget leggen het bestuur en de ambtenaar in een persoonlijk ontwikkelingsplan de afspraken vast over de loopbaanontwikkeling en de vereiste kennis en vaardigheden van de ambtenaar, alsmede een in dat kader door hem te volgen opleiding en de te ondernemen activiteiten.
 2. Het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt ten minste een keer per drie jaar opgesteld en door het bestuur vastgesteld.
 3. Een te volgen opleiding en de te ondernemen activiteiten passen in de doelstellingen, criteria en budgettaire voorwaarden van het opleidingsbeleid, zoals neergelegd in het door het bestuur vastgestelde opleidingsplan.
 4. De kosten die gemaakt worden in het kader van de in het persoonlijk ontwikkelingsplan opgenomen opleiding en activiteiten worden door het bestuur vergoed.
 5. In het persoonlijk ontwikkelingsplan worden afspraken vastgelegd met betrekking tot benodigd verlof en eventuele verdere medewerking van de zijde van de werkgever die de ambtenaar in staat moeten stellen de gemaakte afspraken uit te voeren.
 6. In het persoonlijk ontwikkelingsplan worden afspraken vastgelegd met betrekking tot een of meer van de volgende onderwerpen:
  • de keuze van opleidingsvorm of instituut, alsmede de redelijkerwijs te maken kosten;
  • de periode gedurende welke een studie gevolgd zal worden;
  • de minimaal te behalen resultaten en te maken voortgang;
  • de omstandigheden onder welke een te volgen studie kan worden onderbroken of gestopt;
  • de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de genoten vergoeding bij het voortijdig afbrekenvan een studie door de ambtenaar;
  • de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de genoten vergoeding bij het verlaten van deveiligheidsregio binnen een te bepalen periode na afronding van de studie;
  • eventuele andere onderwerpen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de gemaakteafspraken.

POP-gesprek - gesprek over Persoonlijk Ontwikkel Plan

Het POP-gesprek gaat over je persoonlijke ontwikkeling. Het gaat vaak over meer dan alleen het komende jaar, vaak tot drie jaar in de toekomst. Je bespreekt wat je loopbaandoel is en wat je daarmee nodig hebt aan ontwikkeling op het gebied van competenties of kennis. Dit gesprek heb je veelal met je leidinggevende.

Tweede loopbaanplan

In het eerste dienstjaar van de medewerker stelt hij samen met zijn werkgever een loopbaanplan vast. Het loopbaanplan is gericht op de tweede loopbaan. Er staat dus in wat werkgever en medewerker moeten doen om een tweede loopbaan na twintig jaar mogelijk te maken. Het loopbaanplan wordt iedere drie jaar opnieuw besproken en eventueel bijgesteld.

Inhoud loopbaanplan:

 • Wie is het aanspreekpunt binnen de organisatie?
 • Beroep of richting voor de tweede loopbaan.
 • Opleidingsvorm of instituut (veelal MBO).
 • Kosten
 • Start- en einddatum van activiteit en/of scholing.
 • Te maken voortgang binnen activiteit of scholing.
 • Minimaal te behalen resultaten.
 • Planning vervolgafspraken.
 • Omstandigheden waaronder de opleiding of activiteit kan worden onderbroken of gestopt.
 • Eventuele andere onderwerpen nodig voor een goede uitvoering van de gemaakte afspraken.

Bron: CAR-uwo veiligheidsregio’s

Tweede loopbaanbeleid

De functie van de repressieve medewerker in de 24-uurs dienst bij de brandweer is fysiek en psychisch te zwaar om een heel leven te kunnen volhouden. Tot 2006 was er voor deze functie het functioneel leeftijdsontslag (FLO), waarbij een brandweerman op zijn 55e jaar kon stoppen met werken.

Sinds 2006 is deze regeling afgeschaft en gelden afspraken voor het loopbaanbeleid voor bezwarende functies. Het uitgangspunt van het loopbaanbeleid is dat medewerkers maximaal twintig jaar werkzaam zijn in een bezwarende functie. Daarna gaat een medewerker een andere functie vervullen, binnen of buiten de organisatie. Elke veiligheidsregio vult dit op zijn eigen manier in.

Voor medewerkers die op of na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, staat na twintig dienstjaren de tweede loopbaan centraal.

https://brandweer-loopbaan.nl/wat-is-tweede-loopbaanbeleid-bij-de-brandweer-2/

Vacaturesites

Ook als je niet direct op zoek bent naar een nieuwe functie kan het bekijken van vacatures erg handig zijn. Daardoor krijg je een idee wat er gevraagd wordt bij diverse functies. Zo weet je wat er op de arbeidsmarkt te vinden is en welke functie-eisen organisaties stellen.

 

Interessante vacaturesites zijn onder andere:

https://www.brandweer.nl/vacatures

www.indeed.nl

www.gemeentebanen.nl

www.werkenbijdeoverheid.nl

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV)

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) is de werkgeversvereniging van de 25 Veiligheidsregio’s die in overleg met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Veiligheidsregio’s.

Het overleg tussen de betrokken sociale partners noemen wij het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV).

 

CAO veiligheidsregio’s

Contact

Me-Factor
Mariska Hidding
KVK-nummer: 60049545

Bezoekadres op afspraak:
Vlietweg 15
2266 KA Leidschendam

info@mefactor.nl

06- 22 47 39 86

Volg mij:

Loopbaancoaching

Werk jij niet bij de brandweer, maar wil je wel weer  met plezier naar je werk? Kijk op deze site.

© 2023 ME-Factor | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Webdesign: Mazgon Design